dijous, 15 d’octubre de 2009

MANIFESTACIÓ A LLANERA: NO AL MACROABOCADOR!!


1r- En contra del que alguna gent va dient per ahí, ES MENTIRA QUE ESTIGA TOT APROVAT. L'única cosa aprovada és l'avantprojecte presentat per FCC (famosa votació de Gandia de finals de juliol), ara l'empresa ha de presentar el projecte definitiu (cosa que s'espera faça en cosa d'un mes) i a partir d'aquest moment s'habilitaran 40 dies per a presentar les al·legacions al projecte.

2n- La plataforma ha contractat tècnics i advocats especialistes en medi ambient, els quals ja es troben treballant i preparant les al·legacions. No de bades hi ha molt que rascar en aquest aspecte, tal i com s'entèn després que els mateixos tècnics de la Conselleria de Medi Ambient es negaren a recolzar l'avantprojecte d'FCC aprovat a Gandia.

3r- Es necessita el suport econòmic de tothom per tal de fer front a les despeses d'aquests advocats. Podem contribuir fent-se socis (10€), comprant samarretes o balconeres (3€) o simplement amb aportacions voluntàries i anònimes (compte corrent a la caixa rural).

4t- Encara que el projecte d'FCC superara les al·legacions, cosa que està per veure, hauria de superar a continuació l'estudi d'impacte ambiental. Cal dir que a menys d'un metre de profunditat, per sota els terrenys on es preten instal·lar el macroabocador, es troba un ullal de l'aqüífer del Caroig, massa d'aigua interès local, de la que bevem tots i que podria veures contaminada pels lixiviats.

5é- Al costat dels terrenys on vol instal·lar-se el macroabocador, que ja de per sí és enorme (arreplegaria el fem de més de mig milió de persones), hi han entre 600 i 700 hectàrees per possibles ampliacions en el futur!

6é- Tampoc no es descarta la instal·lació d'una incineradora (de fet és més que probable) el fum de la qual cal recordar que conté sustàncies altament cancerígenes.

7é-I per a més inri, els promotors del macroabocador afirmen que el projecte té l'acceptació social de la zona.

És per tot açò que el proper dissabte NO ETS POTS QUEDAR A CASA, cal eixir i fer sentir la nostra veu, cal recordar als polítics i als empresaris rapinyaires qui mana ací: el poble. Cal aturar aquesta aberració que pot suposar la mort de la comarca sencera.

EL DISSABTE A LES 19:00 ENS VEIEM A LLANERA!!!