divendres, 16 d’octubre de 2009

Greuges no tan llunyans


A Josefa Ibáñez i Rafael Espí, un matrimoni d'Agullent (Vall d'Albaida) de 56 anys, se'ls va negar la possibilitat d'adoptar una nena xinesa perquè a parer de la conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana tenen "dificultats en la comprensió verbal, ja que normalment s'expressen en valencià" i perquè "compten amb pocs recursos personals per assimilar continguts".

Basant-se en aquestes observacions realitzades per una funcionària de la conselleria després de sotmetre'ls a un curs i ignorant els preceptius informes psicològic i social que els consideraven idonis per a l'adopció, el conseller de Benestar Social en aquell moment, Rafael Blasco, els va denegar la sol·licitud l'1 de febrer de 2000. Josefa i Rafael van recórrer davant del jutjat de primera instància de València la resolució de la conselleria però el 3 d'octubre de 2002 aquest jutjat emetia una sentència en la qual donava la raó a l'administració. Els demandants van apel·lar aleshores a l'Audiència Provincial de València i en aquest cas el veredicte del 6 de març de 2003 sí que els va ser favorable.

No obstant, la durada del procediment judicial va provocar que Josefa i Rafael es quedessin sense poder adoptar una nena xinesa, ja que en aquest temps el matrimoni va superar els 55 anys, l'edat límit marcada per la Xina per poder assumir la pàtria potestat d'una criatura d'aquell país.

A l'espera d'Ucraïna

Rafael i Josefa, ja finalment amb la imprescindible autorització prèvia de la conselleria a les mans, gràcies a la sentència de l'Audiència Provincial, van esperar per poder adoptar una altra nena d'entre 5 i 8 anys a Ucraïna, on no hi ha limitació d'edat per als futurs pares. "Tenim les maletes preparades des d'abril per anar a buscar-la. Ara ja ens han assegurat que serà el pròxim setembre, però jo fins que no la tinga als meus braços no m'ho creuré", explica Josefa després de denunciar les "humiliacions" per les quals els han fet passar els últims cinc anys. "Ni amb tots els milions del món em podrien pagar el mal psicològic que ens han causat al meu home i a mi", afegeix.

Altres irregularitats

L'advocat del matrimoni, Jesús Pla, critica que als seus clients se'ls denegués la possibilitat d'adoptar per considerar-los "babaus i de poble" i denuncia el fet que per expressar-se millor en valencià valoressin des de la conselleria que tenien problemes de comprensió verbal. L'advocat va detectar a més qüestions irregulars com ara que l'administració, en la desestimació de la reclamació prèvia, no fes la mínima referència als dos primers informes emesos pels tècnics competents en què es destacava de manera clara i rotunda la idoneïtat dels demandants per accedir a l'adopció i que per ratificar-se en la seva decisió final sotmetessin els seus clients a noves proves no previstes.

La sentència de l'Audiència Provincial després de remarcar també certes contradiccions afirmava que "la deficient preparació intel·lectual i cultural no pot convertir-se en obstacle insalvable, ni pot negar als recurrents la seva capacitat natural per a l'exercici raonable de la pàtria potestat". Afegia que no es pot deslligar la persona del mitjà social, físic i intel·lectual en què es desenvolupa, "i si com sembla ser el cas, els adoptants es comporten a la seva petita comunitat com a honestos ciutadans, res pot afirmar-se en contra de la seva aptitud per ser pares".