dissabte, 9 d’abril de 2011

Despeguen els primers avions...

...a l'aeroport de Castelló.