dimecres, 16 de març de 2011

Coses d'altres temps


Es graciós el fet de que si un francés sense idea de castellà passa la frontera no el retinguen davant la dificultat de la comunicació amb els agents fronterers mentre que si una persona que sap francés i català (per viure a Catalunya del Nord o per haver-lo aprés), i parla català pensant que van a entendre-li millor que en francés al entrar per la frontera catalana, es trobe en que el retenen per no saber castellà. Com aci quan et tracten com un deliqüent quan els GC t'espeten que els parles en cristià. En fi, no es pot demanr molt a aquells que no en tenen...

L'eterne complexe de superioritat del conquistador i la seua personalitat heretada per anys de manipulacions nacionalistes fa que els fatxes no puguen soportar certes llengües. Després hi han qui diuen que els espanyols són tractats com a inmigrants a Catalunya (fixeu-se que sempre es centren en Catalunya, com si no passara res a la resta de nacions peninsulars, i com ells soletes diferèncien entre "espanyols" i "catalans/valencians/gallecs/bascos"), quan en realitat no es tracta a ningú com a inmigrants, el problema és que ells es senten inmigrants pel fet de no integrar-se, però això, ja és culpa del sentit comú personal. Aci a València en canvi, els que ens sentim inmigrants o extrangers som els pròpis valencians per culpa de la imposició d'una cultura aliena.

Com la mentalitat dels de sempre no canvie, tot açò seguirà enfontant-se en la merda. A vore quan estiren la cadena...