dijous, 31 de març de 2011

Canvi d'estil


Fins una altra antic banner! Renovar-se o fer pudor a podrit!

El nou és un poc minimalista, però ahi radica també la seua belleça, en la seua senzilleça.