divendres, 7 d’agost de 2009

Second Class of Valencian Express for Enjoy

"Lesson Twu"

Asi vos dixe una nova recollida d'expressions que vos a cridat l'atenció.
Al cap i a la fí, si nosaltres no continuem amb aquestes riquesses lingüistiques, qui ho farà?

  • El "Mèl" i "Mèl de Romer"
Expressió utilitzada més que res, per referir-se a alguna cosa sumament bona o situació quel resulta perfecta.El mel a seques s'utilitza com a un "bo","bona","perfecte".En canvi el "Mèl de Romer" es per alguna cosa insuperable. Més clar a l'exemple.No pense fer traduccions, cadascú que es busque la vida.Exemple/Ejemplo/Eixampol:

"-Està bona la paelleta o que?xè?
-Ie! Està mèl!
-Mèl només?
-Xè!Mèl de romer!!"

"-Ja he aprovat!
-Mèl!"

"-Al final al Camps el tancaràn d'una puta vegà!
-Si? Mèeeeeeeeeeeeeeel!"

  • El "Nyàs","Nyàaaaaas" i "Nyàs Coca".
Aquesta expressió m'extranya que alguns catalans no la conegueu,quan tinc entés que es gasta igual asi que al nord, però en fí. Es pot utilitzar per diferents i molt diferenciades situacions. Tant pot ser per a expressar que s'han pegat una bona llenyà, com a alguna cosa injusta o simplement com a verb "donar".Exemple/Ejemplo/Eixampol:

"-No volies festa?Nyàs!"

"Ie! Al final han perdut els ssafanories!
-Nyàs coca!"

"Nyàs! Xè quina llenyà li a pegat tú!!"


Curtet i bò!