divendres, 30 d’abril de 2010

El Consell prohibeix al col·legi parroquial de Picassent donar les seves classes en valencià.


LAURA SENA PICASSENT La direcció general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació ha remès una resolució al col·legi parroquial concertat Sant Cristòfor Màrtir de Picassent en la qual denega la petició que va formular per a convertir una de les les seves línies a l'ensenyament en valencià. El document arriba al centre més d'un any després d'haver formulat la sol·licitud, arran de la demanda existent entre els pares i mares, i després de l'enviament de nombrosos escrits reclamant un pronunciament de la conselleria en aquest assumpte, tant des del col·legi afectat com del Consell Escolar Municipal.

La sol·licitud es va formular al març de l'any passat i, amb ella, el centre pretenia matricular en valencià als nens de tres anys d'una de les línies per al curs 2009-2010, de manera que aniren ascendint. A pesar de ser una població valencianoparlant, el Sant Cristòfor té les seves dues línies en castellà. Atès que l'informe de la inspecció de zona era favorable i que no es va obtenir resposta escrita de la conselleria, el Sant Cristòfor Màrtir va procedir a matricular als 24 alumnes en valencià. Després de nombrosos escrits, la Conselleria d'Educació ha contestat i ha denegat la sol·licitud ja que al·lega que de l'informe del Servei de Planificació Educativa sobre els programes d'educació bilingüe que apliquen els col·legis de Picassent es desprèn que "l'equilibri en el normal ús i ensenyament de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana es veuria perjudicat en aquesta població".

font Levante-emv

1 comentari:

Carquinyol ha dit...

Tenen raó, l'equilibri que els hi agrada (0% valencià, 100% espanyol) es veuria perjudicat sens dubte !

La mare que va...

Publica un comentari a l'entrada