dilluns, 8 de febrer de 2010

Third Class of Valencian Express for Enjoy


Després d'uns mesets, torna a la càrrega les classes d'expressions Valencianes per a extrangers ( i xurros) que volen aprendre un poc més del costat més íntim de la nostra bonica i extensa llengua coloquial.

Després de la Primera i la Segon classe espere que ja sigueu capaços de relacionar-vos amb més normalitat pels pobles de la nostra terra...això si no vos han tret a cudolaes...

Bé, comencem...

  • Fotracà.
Aquesta paraula s'empra quan alguna cosa, siga material o no, existeix en una quantitat desorbitada.
Sol ser utilitzada per a exagerar, tot siga dit...
Exemple:

"Quina fotracà de billets que dú!"

"Ixos xinos són una fotracà!"

"Fà una fotracà de temps que no mulle el xurro!!"

  • A fer la mà.
Aquesta és una expresió que segons connotacions pot tindre tintes perilloses o amistoses.
Tant es pot emprar per frustració, com per agotació de la paciència, o com determinant de lloc si se li afegeix un "allà".
Exemples:

"Ie, ves-te'n a fer la mà, ninot!"

"A Saragossa? Això està allà a fer la mà!"

"A fer la mà ja, no hi ha manera de fer el Cub de Rubik este!"


  • Tôtis.
Açò no és més que un adjectiu que sol emprar-se en gent de intel.ligència limitada.
Exemple:

"Ja t'han tornat a estafar! Mira que estàs tôtis!"


I això és tot per hui, per a la pròxima entrada, vull les activitats del tema 1 i 2 ben sabudes, potser faça un exàmen sorpresa.