dimecres, 24 de febrer de 2010

Refranyer Valencià Vol. IV


-Arbre que siga trasplantat. que siga ben regat.

-Burra i borriquet no van drets al molinet.

-Com l'escolà de Quart, que sempre corria i sempre aplegava tard.

-De Tots Sants a Sant Andreu, vents o pluja, pluges o vents.

-El mariner, quan té peix ni a sa mare coneix.

-Fill mimat, maleducat.

-
Gener gelat, febrer aiguat.

-
Home interessat, no pot ser honrat.

-Juí precipitat,quasi sempre errat.

-
Lo deixat, deixat, i lo donat, donat.

-Llig abans de firmar i compta abans de guardar.

-Metge ben pagat, no voldria vore el seu malalt soterrat.

-No hi ha lluna com la de gener, ni amor com el primer.

-Ovelles i abelles per al que puga cuidar d'elles.

-Pâ ser puta de cassoleta, més val tindre la figa queta.

-Qui dorm en la taula i menja en el llit, no té bon sentit.

-Res cregues fíns que ho veges.

-
Si el que calla atorga, sap que es traga la porga.

-
Tramussos secs amarguen, arremullats endolcen.

-
Una cosa és la bondat i altra la debilitat.

-
Val més riure que plorar.

-
Xic i xica, casa rica.