divendres, 26 de febrer de 2010

L'educació Valenyola.


Que dir del deficient sistema educatiu Espanyol que una persona en dos dits de front no sàpiga ja?

Així que vaig a lo que interesa, i parle del que'ns afecta principalment, el que porta tocant-mos els collons de fa temps, que és la unió entre una jerarquía governant pesetera espanyola i un mesinfotisme imperant valencià, l'educació Valenyola.

I no és que ho diga jo que tinguem una educació de merda...és que es evident quan les classes lluny de donar-se a aules es donen a Urinaris Públics. Així, no és d'extranyar que relacionem fàcilment l'educació valenciana, en la merda. O siga, que els que van possar els barracons volíen fer una divertida analogía, donat que als barracons és on es generen els excrements quel Govern Valencià no desitja, el coneiximent.

I es que la intel.ligència molesta a segons certa gent, al igual que la merda. Si , aixina és aixina, els coneiximents són desagradables perque permeten a qualsevol persona donar-se conter que construir un col.legi costa molt menys que una obra faraònica d'un circuit de F1, portar la America's Cup -que tanta audiència té, per cert- i sobretot que per a portar un personatge d'anime.

A ixes mmmm...aules-cagaders, van, cada día, milers i milers de xiquets a estudiar al País Valencià, o almenys a intentar-ho.Van sabent que van a estar recluits en una "madriguera" on, quan faça fret tindràn que fer pinya, mentre que si el sol apreta, qualsevol pot caure enrollat.

No hi ha res més valuós per a un polític que un xiquet tonto, perque els xiquets tontos es convertiràn en adults sense opinió. I una persona sense opinió serà incapaç de qüestionar si el Valencià prové del Català o no. I per a això tinguem un excel.lentíssim homenet que inclou el xinés com a optativa, que prohibeix l'ajuda dels ordinadors portàtils, no donar suficients places a valencianoparlants i amb una prepotència digna d'ansar, fer estúpides normes per convertir en guettos les escoles públiques i privatitzar tot el que es puga i més.

Però això no ve d'ara ,eh? Perquè fa por vore tots ixos que van a convertir-se en zombies dels mitjans de comunicació i dels partits polítics, però es que no fa falta esperar-los, ja fa temps els tinguem entre nosaltres quan permeten, que els nostres governants, anteposen luxes, cotxes, vaixells, negocis, especulacions, camps de golf,tratges, bolsos, a l'educació de la jovenalla valenciana, serà perque ixos xiquets que anaven a convertir-se en tontos, ja han aplegat.