diumenge, 1 de maig de 2011

Què és un Oxímoron?


Un oxímoron consisteix a harmonitzar dos conceptes oposats en una sola expressió, formant així un tercer concepte. Atès que el sentit literal d'un oxímoron és 'absurd', es força al lector a buscar un sentit metafòric.

Per exemple, això és un oxímoron:

Article 14 de la Constitució Espanyola de 1978
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaleixer
per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 56 de la Constitució Espanyola de 1978
3. La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta en l'article 64, no tenint validesa sense aquest referendament, llevat del que disposa l'article 65.2.