dimecres, 27 d’octubre de 2010

Oficina Valencianista d’Assessorament Legal


Valencianisme.com posa en marxa l'OVAL, l'Oficina Valencianista d'Assessorament Legal, una iniciativa pensada com una ferramenta al servici del valencianistes per tal que puguen fer arribar els seus dubtes en matèria del marc legal dels drets lingüístics i d'altres qüestions que ens afecten com a nacionalistes valencians.

Tot seguit, contestem algunes algunes de les preguntes més freqüents.

Quina és la situació legal del valencià?

El punt de partida és el manament establit en l'article 3r de la Constitució espanyola, que disposa que el castellà és la llengua oficial de l'Estat i, al seu torn, assenyala que la resta de llengües espanyoles seran també oficials en les comunitats autònomes respectives, de conformitat amb els respectius estatuts.

En connexió amb el que disposa la Constitució espanyola, l'article 7é de l'Estatut d'autonomia encomana a la Generalitat Valenciana garantir l'ús normal i oficial tant del valencià com del castellà, la qual cosa instaura un règim de bilingüisme que imposa als poders públics del territori autonòmic o local l'obligació de conéixer i utilitzar les dos llengües oficials, sense que puga prevaldre l'una sobre l'altra.

Amb l’objectiu de desplegar l’Estatut, les Corts Valencianes aprovaren l’any 1983 la Llei d’ús i ensenyament del valencià (altrament dita LUEV), la norma fonamental en matèria lingüística a casa nostra.

D’altra banda, també cal nomenar els diferents reglaments municipals de normalització lingüística, les ordres de desplegament de la LUEV en matèria educativa, els estatuts de les universitats públiques valencianes, així com decrets i ordres de les conselleries per tal de regular la presència del valencià en la retolació pública.

I, aleshores, per a què es crea l’Oficina Valencianista d’Assessorament Legal

Valencianisme.com ha decidit posar en marxa l’OVAL perquè més de vint-i-cinc anys després de l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament delvalencià molts ciutadans denuncien dia rere dia la impossibilitat d’exercir els seus drets com a valencianoparlants.

Qui forma part d’esta secció?

L’OVAL la dirigeix l’administració del portal, que compta entre els seus membres amb juristes experimentats en l’àmbit de la legislació lingüística.

Quins servicis oferiu?

-Atenció per via electrònica mitjançant la següent adreça: oval@valencianisme.comAquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la . D’esta forma, cada usuari ens podrà exposar el cas per tal que nosaltres l’analitzem detingudament. Aleshores, ens posarem de nou en contacte per correu electrònic amb el denunciant i li explicarem les vies legals que pot fer servir.

-Campanyes de queixes al Síndic de Greuges: Valencianisme.com va ser el portal web pioner a proposar iniciatives com l’enviament de queixes a la sindicatura per tal de denunciar casos de discriminació lingüística. Actualment, diversos valcomers, a títol particular, continuen promovent campanyes d’este tipus pels nostres fòrums i les xarxes socials Ara, podran comptar també amb l’assessorament de Valencianisme.com

-Campanyes per la difusió del valencià en establiments privats: el portal web del valencianisme de construcció ha impulsat diferents iniciatives a fi d'instar a augmentar la presència del valencià en entitats privades. Es tracta d’un àmbit que no es troba regulat per llei, motiu pel qual som partidaris d’impulsar campanyes en positiu per tal d’animar les empreses que retolen també en la llengua pròpia del país. En este sentit, “reviscolarem” la Llista Taronja, en la qual Valencianisme.com destaca les empreses que es caracteritzen per l’ús i la promoció del valencià a casa nostra.

-Contactarem amb diputats, alcaldes i regidors valencianistes per a traslladar-los denúncies, propostes de mocions, iniciatives, etcètera.

-A més, cada any publicarem en Valencianisme.com un informe en què detallarem totes les incidències sorgides durant eixe període, un document al qual donarem una àmplia difusió: xarxes socials, fòrums d’Internet, mitjans de comunicació, associacions en defensa del valencià, partits polítics, gabinets de normalització lingüística, etcètera.

Atenció a les víctimes de la violència antivalencianista

D’altra banda, l’OVAL s’encarregarà també d’oferir assessorament legal als valencianistes que hagen patit alguna agressió, ja siga física o verbal, per motius ideològics. Malauradament, les agressions contra el valencianisme cívic, cultural, sindical i polític continuen sent habituals al País Valencià, especialment en dates tan assenyalades com el 9 d’Octubre i el 25 d’Abril.

Cal no oblidar que Valencianisme.com ha sigut en el passat objecte de diversos atacs des de col·lectius ultres. És per això que ens solidaritzem d’una manera especial amb totes les víctimes de la violència antivalencianista i, alhora, volem ajudar tots aquells que puguen patir una situació semblant a la nostra.

Tots els serveis són gratuïts?

Sí, naturalment, l’únic “cost” és el temps que pugues dedicar per a posar-te en contacte amb nosaltres.


Vos recomane visitar la Web original Valencianisme.com.