diumenge, 13 de desembre de 2009

Refranyer Valencià Vol. I
-Al que a poble foraster va a festejar, va a que l'enganyen o a enganyar.

-Burra i borriquet no van drets al molinet.

-Cap caspós no és pollós.

-Deute vell borra'l del teu llibret, que del seu el borra qui el va fer.


-El qui no treballa, badalla.


-Faena de xiquet i llaurada de burret, no valen un pet.


-Gent de poble, gent noble.

-Homes que aneu reculant, quan hi ha què fer hi ha que anar avant.


-Joc i beguda, casa perduda.

-Les pluges de març, donen faves i molt de blat.

-Llenya verda fa bon fum, llenya seca bona llum.

-Més val tort que mort.

-Ni casa en cantó, ni vinya en racó.

-On hi ha pollastre no canta gallina.

-Per la porta entra el jornal i s'escapa pel fumeral.

-Quan dóna el pare, riu pare i fill; quan dóna el fíll, plora pare i fill.

-Rabosa que dorm, no menja gallina.

-Si vols criar-te bo i sa, la faena de hui no la deixes per a demà.

-Tindre cara de forrellat de porcatera.

-Un que furta i dos que ho consentixen, tres lladres.

-Vaja una eixida de coet apagat.

-Xe què tens? : - la boca plena de dents.